Tiedot

Rinnakkaiselon sääntöjen merkitys lapsille luokassa

Rinnakkaiselon sääntöjen merkitys lapsille luokassa

luokan rinnakkaiselon säännöt lapsille ne ovat sosiaalisia suuntaviivoja, jotka perustuvat ihmisten väliseen kunnioitukseen ja joiden tavoitteena on ylläpitää asianmukaista kouluympäristöä. Näiden sääntöjen, opettajien, ylläpitäjien, opiskelijoiden ja muun kouluhenkilöstön ansiosta koulun ilmasto on miellyttävä ja optimaalinen, jotta kaikki voivat saavuttaa tavoitteensa.

Standardit valmistelee keskusten johtoryhmä opettajien, opiskelijoiden, perheiden ja muun kuin opetushenkilökunnan panoksen perusteella. Tällöin jokaisen oikeudet ja velvollisuudet jaetaan ja toteutetaan toimenpiteitä niiden kunnioittamiseksi ja täyttämiseksi.

Lasten rinnakkaiseloa koskevat säännöt sisältyvät keskuksen rinnakkaiselosuunnitelman sisäisiin asiakirjoihin. Velvollisuus välittää ne opiskelijoille ja heidän perheilleen kuuluu itse keskukselle ja erityisesti opettajille. Tämä on välttämätöntä tietää, miten käyttäytyä ja mitä tehdä milloin tahansa.

Riippumatta siitä, mitä opetusmenetelmiä opettajat käyttävät, heidän on asetettava rajat, jotta vältetään ei-toivottu käyttäytyminen ja tasapaino. Yksi tapa saada oppilaat osallistumaan paremmin niiden toimeenpanoon on kirjoittaa nämä rajat yhteen. Se on luokan ensimmäinen päivä, jolloin he yleensä omistavat muutaman minuutin selittämään ja asettamaan rinnakkaiselon säännöt, ja heitä on kunnioitettava kurssin viimeiseen päivään asti.

Nämä säännöt voivat olla:

- Kenraalit. Ne ovat luonteeltaan joustavia ja viittaavat suureen määrään käyttäytymistä. Jotta ne olisivat tehokkaita, ne on selitettävä hyvin ja usein. Tämäntyyppiset standardit toimivat yleensä parhaiten opettajien kanssa, joilla on paljon kokemusta, jonka he ovat hankkineet vuosien varrella.

- Erityinen. He keskittyvät yhden käyttäytymisen korjaamiseen. Ne ilmaisevat selvästi, mitä opiskelijoilta odotetaan. Tämäntyyppiset normit ovat hyvin rajoittavia ja pakottavat valitsemaan käyttäytymisen, jota korjataan huolellisesti. Ne ovat paras vaihtoehto opettajille, joilla on vähän kokemusta

- Älä laita liikaa sääntöjä: Sääntöjen lukumäärä, jota tarvitaan hyvän rinnakkaiselon saavuttamiseksi luokassa, ei ole kiinteä. Usein uskotaan, että mitä enemmän noudatettavia sääntöjä on, sitä paremmin se toimii moitteettomasti luokassa. Monien sääntöjen asettaminen on kuitenkin haitallista, koska monien sääntöjen tekeminen vaikeuttaa opiskelijoiden oppimista ja sisäistämistä.

- Positiiviset normit: Kun he puhuvat meille rajoista ja säännöistä, ajattelemme ensin sääntöjä, kuten "et voi juosta salia pitkin", "kielletty puhua luokassa" jne. Näemme normaalin, että normit ilmaistaan ​​negatiivisilla lauseilla. Tällä tavalla kirjoitetut rajat kertovat opiskelijalle, mitä hän ei voi tehdä, mutta ei saa selvitystä siitä, mitä hänen odotetaan tekevän. Siksi on tärkeää, että standardit ilmaistaan ​​positiivisesti. Lausekkeet kuten "kävelemme hiljaa käytävällä" tai "olemme hiljaa palvellaksemme paremmin luokassa" antavat oppilaille parempia tietoja

Voit lukea lisää samanlaisia ​​artikkeleita Rinnakkaiselon sääntöjen merkitys lapsille luokassa, koulu / oppilaitos luokassa paikan päällä.


Video: Korvapuusteja ja kohtaamattomuutta - Mikä on lapsen kannalta kasvatuksessa haitallista? (Saattaa 2021).